20220301 HCP vitale dienstverlening pexels photo 1935854 V3

HCP
Consultancy Network & Human Capital Performance

indvidueel meten geeft collectief beeld | concept voor een duurzaam vitale organisatie Kennis en opleidingsinstituut voor Vitaliteit, Leefstijl en Gezondheid
De geschiedenis van Vitaliteit Groep Nederland begint in 2012 met de oprichting van de Orange Monday Foundation (in 2017 opgegaan in stichting IGZ Plus). Hester Morsdorf en Martin Jan Melinga realiseerden zich dat de gezondheidszorg te veel bezig was (en is) met de bestrijding van ziekten (klachten) in plaats te komen tot optimale gezondheid. Na jaren van onderzoek werd in 2014 de MFO-vragenlijst/het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld, dat in 2016 werd geoptimaliseerd.

In 2017 werd Vitaliteit Groep Nederland BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Unique Selling Point (USP) is de MFO-vragenlijst (VitaliteitQuotiënt), een uniek en universeel meetinstrument om de mentale en fysieke vitaliteit én de invloed vanuit de dynamische omgeving te meten. Kernactiviteiten waren en zijn opleiding, begeleiding en advisering.

Nieuw concept voor de zakelijke markt

In 2021 is de nieuwe businessunit HCP Consultancy Network met het concept Human Capital Performance ontstaan, gericht op de zakelijke markt; werkgevers en werknemers.

Hiervoor was noodzakelijk om het VQ als single-user-versie geschikt te maken voor organisaties vanaf 50 medewerkers: de VQ multi-user, ofwel: de VQ-analyse. Om tot een VQ-analyse te komen, is een VQ-app nodig om alle data uit de individuele MFO-vragenlijsten te verzamelen en te analyseren.

Banner Brochure HCP partnership pexels photo 4498792 partnership netwerk HCP V1


Nieuwe doelgroep: werkgevers én werknemers

Door corona beseften wij, dat wij ons moesten richten op een andere doelgroep: van iedere Nederlander naar alle werkende Nederlanders. Voor de oorspronkelijke doelgroep moet de gezondheidszorg worden aangepast, want ook de zorgverzekeraar richt zich voornamelijk op het vergoeden van behandeling of begeleiding bij klachten. Naar verwachting zal aanpassing van het huidige zorgstelsel en invoering van leefstijl gezondheidszorg langere tijd duren.

De doelgroep van ongeveer 9 miljoen werkende Nederlanders is bereikbaar via werkgevers. De werkgever heeft belang bij een optimale vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Een werknemer wil zijn of haar werk optimaal kunnen doen en niet worden gehinderd door verminderde vitaliteit of gezondheid. Een win-winsituatie.

HCP Consultancy Network | samenwerkende zelfstandig professionals

Onze diensten worden uitgevoerd door onze gelicentieerde HCP-partners, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. Door de diversiteit aan expertises binnen het HCP Consultancy Network kunnen vrijwel alle diensten door één organisatie worden geleverd. Zowel lokaal, regionaal als landelijk uw partner in vitaal ondernemerschap.

HCP Consultancy Network faciliteert partners

Vitaliteit Groep Nederland heeft als doel een faciliterende organisatie te zijn voor zelfstandig professionals. HCP Consultancy Network staat voor facilitering op o.a. de volgende gebieden:
20220702 Cirkels partnership defpng
     - opleiding en begeleiding professionals

     - concept Human Capital Performance

     - samenwerking door en met professionals

     - gezamenlijke werving opdrachtgevers

     - realisatie Leefstijl Gezondheidscentra (locaties HCP)


HCP-partners krijgen exclusief toegang tot opdrachtgevers bij wie zij dit normaal gesproken als zelfstandig professional niet hebben. Mede door de ontwikkeling van de uitgekiende (en exclusieve) VQ-app wordt Human Capital Performance doorontwikkeld en groeien de partners hierin mee. Daarnaast gaat Vitaliteit Groep Nederland de samenwerking aan met complementaire, strategische aanbieders binnen onze werkgebieden. Hierdoor worden de diensten van het HCP Consultancy Network verder geoptimaliseerd.


Kennismaken
Ben jij zelfstandig professional of wil je op een andere manier participeren? Heb jij de brochure "HCP voor ZZP" gelezen? Download dan de pdf "Informatie en Voorwaarden voor het HCP Partnership" (klik op onderstaande afbeelding).

Wil je kennismaken? 
Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.


20220301 HCP banner partnership protection color umbrella red yellow 163822 V1