20210701 Home Page HCP hybride pexels photo 3861969 960x400 vrouw data nullen en enen mens

HCP
| Human Capital Performance

hybride vitale dienstverlening: onze partners samen met de VQ-app
Human Capital Performance is mensenwerk gecombineerd met complementaire digitale middelen, zoals een app. De MFO-vragenlijst wordt digitaal ingevuld, maar voor het vraaggesprek is fysieke aanwezigheid noodzakelijk. Tijdens dit interview is bijvoorbeeld observatie essentieel en tijdens (beeld)bellen gaat veel verloren.   
Het VitaliteitQuotiënt en de VQ-app
De MFO-vragenlijst is een uniek en universeel instrument dat wordt gebruikt om de mentale en fysieke vitaliteit en de gevolgen van omgevingsfactoren te meten. Het resultaat wordt weergegeven in een quotiënt. Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is vergelijkbaar met andere algemeen bekende quotiënten zoals het IQ, EQ en SQ. 
20220501 HCP website pexels photo 2460534 reflectie VQ HCP 001
De MFO-vragenlijst (met als resultaat het VitaliteitQuotiënt) is in 2014 ontwikkeld als single-user versie voor individuele cliënten van zelfstandig coaches en andere professionals.

In 2020 werd de multi-user versie van het VQ geïntroduceerd. Door middel van uitgekiende software is het mogelijk alle individuele data met elkaar te vergelijken en te analyseren. 
In de VQ-app worden de vragenlijsten en de gewogen antwoordscores verwerkt. 

Deze app heeft een front-office (bestemd voor degene die de vragenlijst invult) en een backoffice. Data uit de backoffice zijn voor onze organisatie, de Vitaliteit Consultant en VQ Experts. Deze backofficedata kunnen (deels) beschikbaar zijn voor andere professionals, zoals huisarts, coach en onze externe HCP-partners.

De VQ-app
speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en de realisatie van een blijvend vitale organisatie. De app is volledig AVG-proof.
Preventieve nazorg met de VQ-app
HCP-nazorg is geen op zichzelf staande dienst en kan alleen worden verleend nadat een HCP-traject, in welke vorm dan ook, binnen uw organisatie is uitgevoerd. Onze nazorg is preventie in optima forma, waarbij het gebruik van de VQ-app essentieel is. Medewerkers vullen bij veranderde omstandigheden/belangrijke gebeurtenissen, maar in ieder geval periodiek, de MFO-vragenlijst in en kunnen uiterlijk binnen 24 uur contact met hun persoonlijke VQ Expert hebben.

HCP-nazorg is uniek in Nederland en de ideale methode om duurzame inzetbaarheid voor uw medewerkers te optimaliseren. Door de unieke VQ-app heeft de werknemer regie over zijn of haar eigen situatie, zowel qua werk als privé.

Door de implementatie van het concept Human Capital Performance met de VQ-app wordt inzicht gegeven in de individuele vitaliteit van medewerkers en de collectieve vitaliteit van de organisatie. Door HCP-diensten worden medewerkers zich ervan bewust dat om goed te  functioneren leefstijl, vitaliteit en gezondheid belangrijk zijn. En passant wordt duurzame inzetbaarheid gerealiseerd en gemonitord door de VQ-app, waardoor een organisatie als geheel beter functioneert.

Kennismaken
Wilt u ook weten hoe uw organisatie en uw medewerkers ervoor staan qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid? Download onze brochure "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid" (klik op onderstaande afbeelding).

Meteen kennismaken? Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.

 


20220501 Banner Brochure werkgevers pexels photo 1935854 Medewerkers grootste kapitaal