20220301 HCP Consultancy Network protection color umbrella red yellow 163822 Over ons V3

HC
Consultancy Network

partnership voor en door zelfstandig professionals | HCP voor ZZP Samenwerken onder één naam | HCP Consultancy Network

HCP Consultancy Network is een lokaal, regionaal en landelijk netwerk voor en door zelfstandig professionals. Een samenwerkingsverband binnen dienstverlening en consultancy op de gebieden leefstijl, vitaliteit en gezondheid voor werkgevers én werknemers.

Een netwerk waarbinnen ieder zijn of haar steentje bijdraagt als zelfstandige en anderen ook business gunt. HCP Consultancy Network is voortgekomen uit de businessunit Human Capital Performance (HCP) van Vitaliteit Groep Nederland BV en werkt volgens de filosofie van Leefstijl Gezondheidszorg.

20220702 Cirkels partnership defpngOnze ambitie: binnen drie jaar een landelijk adviesbureau door partnership met zelfstandig professionals.

HCP Consultancy Network is bedoeld voor zelfstandig professionals die naast hun goed lopende praktijk partner willen worden van onze organisatie. Er zijn veel redenen om dat te willen, één van de belangrijkste is om door samenwerking succesvol HCP-diensten bij onze opdrachtgevers uit te voeren.

HCP Consultancy Network is uniek, doordat zowel het HCP-traject als de begeleiding of behandeling van medewerkers wordt uitgevoerd door het HCP Consultancy Network. Daarnaast wordt exclusief gewerkt met de MFO-vragenlijst/het VitaliteitQuotiënt als screeningtool.

Door de samenwerking tussen HCP-partners, zelfstandig vakspecialisten (Associate Partners) en onze strategische partners ontstaat synergie binnen onze dienstverlening en heeft onze organisatie een groot groeipotentieel. Inmiddels zijn onze partners actief in Noord-Nederland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Meer weten? Download onze brochure "HCP voor ZZP" door op onderstaande afbeelding te klikken. (Tekst gaat verder onder de afbeelding).

Banner Brochure HCP partnership pexels photo 4498792 partnership netwerk HCP V1


Het HCP-concept | hybride dienstverlening voor de zakelijke markt 

Vitaliteit, leefstijl en gezondheid zijn belangrijk voor werkgevers en werknemers. De coronacrisis heeft veel organisaties nog meer met de neus op dit feit gedrukt. HCP Consultancy Network gaat als adviesorganisatie voor de zakelijke markt zoveel mogelijk opdrachtgevers van dienst zijn.

Binnen ons concept wordt exclusief gewerkt op basis van de digitale MFO-vragenlijst, waarmee het VitaliteitQuotiënt (VQ) wordt vastgesteld. Het VQ is vergelijkbaar met andere algemeen bekende quotiënten, zoals het IQ (intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en SQ (spirituele intelligentie).

Door realisatie van het HCP Consultancy Network en de verwezenlijking van regionale HCP-locaties kan binnen drie jaar een landelijke dekking worden bereikt. 
 
Lokaal, regionaal en landelijk
Door lokaal zelfstandig professionals te werven, ontstaan regionaal groepen van partners. Deze HCP-partners werken samen voor lokale of regionale opdrachtgevers. Vanaf 2023 kunnen, door de groei van dit HCP Consultancy Network, bovenregionale en landelijke opdrachtgevers van onze diensten gebruik maken. 

Kennismaken
Ben jij zelfstandig professional of wil je op een andere manier participeren? Download onze brochure "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid" voor werkgevers, zodat je een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben. (Klik op onderstaande afbeelding).

Meteen kennismaken? Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.


20220501 Banner Brochure werkgevers pexels photo 1935854 Medewerkers grootste kapitaal