20220501 Homepage HCP pexels photo 3184430 brochure werkgevers tekst1

HCP | H
uman Capital Performance
hybride vitale dienstverlening door HCP Consultancy Network
Het menselijk kapitaal | Human Capital Performance

Uw onderneming draait op het menselijk kapitaal. Daarom is belangrijk te weten hoe een organisatie medewerkers op afstand gericht kan aansturen en hen optimaal kan laten functioneren. Daarnaast is voor u van belang te weten of zij het nog naar hun zin hebben binnen de organisatie en hoe medewerkers zich voelen, wat er speelt in hun thuissituatie en welk effect dit heeft op hun functioneren.

Maar vooral: hoe u medewerkers aan uw onderneming kunt binden en voorkomen dat zij naar een andere functie uitkijken. Niet minder van belang is dat u weet hoe u voorkomt dat medewerkers wegglijden in een burn-out, doordat er bijvoorbeeld te veel druk op hen staat.

Human Capital Performance is een unieke preventieve screeningtool die periodiek kan worden uitgevoerd binnen uw organisatie. Onze tool zorgt ervoor dat u als werkgever weet wanneer medewerkers willen vertrekken (hoeveel en waarom) en kunt u voorkomen dat medewerkers (langdurig) arbeidsongeschikt raken.


Human Capital Performance is als het ware een filter tussen uw organisatie en arbodienst (of bedrijfsarts). Door deze positie zijn de professionals van HCP Consultancy Network vertrouwenspersonen voor zowel uw medewerkers als voor u als werkgever. HCP werkt strikt onder AVG. De kernwaarden van HCP: preventief, vitaliteit, leefstijl, werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en maatwerk. Meten is weten, zeker bij vitaliteit.

 


20220501 Banner Brochure werkgevers pexels photo 1935854 Medewerkers grootste kapitaal


 

Wat is vitaliteit en hoe wordt dit gemeten?

Onze organisatie hanteert de volgende definitie:

Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de
kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk

Vitaliteit wordt gemeten met een digitale vragenlijst, waarmee een VitaliteitQuotiënt (VQ) wordt berekend. Onder andere de oorzaken van een (té) hoog werkverzuim, de effecten van hybride werken en de krappe arbeidsmarkt worden gemonitord. Daarnaast worden duurzame inzetbaarheid en werktevredenheid meegenomen in de meting. Het VQ is vergelijkbaar met andere algemeen bekende quotiënten, zoals het IQ, EQ en SQ. 

Individueel meten geeft een collectief beeld van uw organisatie
Een vitale organisatie behaalt bedrijfsdoelstellingen efficiënter. De screeningtool Human Capital Performance (HCP) is erop gericht de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren én daarmee die van uw gehele organisatie. HCP meet op 11 leefgebieden.

20210404 Brochure opleiding HCP Beeldmerk VQ basis HCP origineel blauw MFO deel4Het VitaliteitQuotiënt geeft de individuele vitaliteit van medewerkers weer. In een interview wordt uitgevraagd op enkele antwoorden van de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst (VQ) en het interview leiden tot een individueel advies.


Met de gecombineerde data van alle medewerkers wordt een beeld van de vitaliteit per afdeling, locatie en/of de gehele organisatie verkregen.

Dit beeld wordt verwoord in een HCP-rapport met aanbevelingen. Duidelijk wordt wat goed gaat en wat en hoe kan worden verbeterd. 

Human Capital Performance is uniek, doordat zowel onze screening (VitaliteitQuotiënt) als de begeleiding of behandeling van individuele en/of groepen van medewerkers wordt uitgevoerd door één organisatie: HCP Consultancy Network


Kennismaken
Wilt u ook weten hoe uw organisatie en uw medewerkers ervoor staan qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid? Download onze brochure "Uw medewerkers: uw grootste kapitaal" (klik op onderstaande afbeelding).

Meteen kennismaken? Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.


20220501 Banner Brochure werkgevers pexels photo 1935854 Medewerkers grootste kapitaal