20210701 Homepage HCP nieuwe pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol versie004

Human Capital Performance | partner in vitaal ondernemerschap
Human Capital Performance is de eerste organisatie die inzicht geeft in de vitaliteit van de gehele organisatie, én creërt bewustzijn bij werknemers en werkgevers én realiseert blijvende vitaliteit verankerd in de organisatie. Hybride (in digitale en fysieke aanwezigheid) dienstverlening aan werkgevers én werknemers gericht op leefstijl, vitaliteit en gezondheid van zowel werknemers als de organisatie.

Omdat vitaliteit een containerbegrip is geworden heeft Vitaliteit Groep Nederland samen met Stichting Leefstijl Gezondheidszorg, onderstaande definitie geformuleerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."

Human Capital Performance is daarom dé partner in vitaal ondernemerschap. Leefstijl en vitaliteit zijn de rode draad die door elke onderneming zou moeten lopen. Uw medewerkers zijn tenslotte uw menselijk kapitaal en de optimalisatie van de vitaliteit van uw medewerkers komt uw organisatie ten goede. Lager ziekteverzuim, een betere werksfeer en betere ondernemingsresultaten.


Hybride dienstverlening | optimale combinatie techniek en persoonlijke dienstverlening

Vitaliteit Groep Nederland, combineert met haar nieuwe business unit voor de zakelijke markt, Human Capital Performance ‘best of both worlds’. Realtime dienstverlening aan u en uw werknemers door de VQ-app en persoonlijk advisering door onze VQ Experts.

Het VitaliteitQuotient (VQ) reeds ontwikkelt in 2014 als single-user instrument. In 2020 is deze doorontwikkeld tot een multi-user versie geschikt voor de zakelijke markt. Van individueel naar collectief meetinstrument. Hierdoor worden niet alleen individuele werknemers getest maar uw gehele organisatie en ook afdelingen of locaties. De VQ-app is AVG-proof.


HCP Consultancy Network

De dienstverlening wordt verricht door Vitaliteit Consultants, VQ Experts en andere HCP-professionals en/of HCP-partners die allen onderdeel uitmaken van het HCP Consultancy Network. Dit netwerk van zelfstandige professionals werkt lokaal, regionaal en landelijk. De professionals zijn allen opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland, het kennis- en opleidingsinstituut voor leefstijl gezondheid.


Wanneer u op onderstaande banner klikt kunt u de HCP-brochure voor werkgevers lezen. Hierin de omschrijving van de werkzaamheden en de beoogde resultaten voor uw organisatie.20210701 Homepage HCP nieuwe pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol download brochure 1Human Capital Performance | partner in vitaal ondernemerschap

onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV | www.vitaliteitgroep.nl