20210927 Homepage HCP site pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol

HCP Consultancy Network
partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital PerformanceHuman Capital Performance | verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid
Werkgevers en werknemers hebben te maken met veel veranderingen, al of niet veroorzaakt door corona. Deze veranderingen kunnen tot onrust leiden, dat ten kostte gaat van de vitaliteit van de werknemers en dus van de organisatie als geheel. Door periodiek de individuele en collectieve vitaliteit te meten, kan vroegtijdig worden ingegrepen en krijgt en/of houdt u uw medewerkers en uw organisatie gezond.

Wat is vitaliteit?
Onze organisatie hanteert, omdat vitaliteit een containerbegrip lijkt, de volgende definitie:

“Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de
kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk”

Hoe meet je vitaliteit?
Vitaliteit wordt gemeten met het VitaliteitQuotiënt (VQ). Het VQ (digitale vragenlijst) monitort onder andere de oorzaken van een (té) hoog werkverzuim, de effecten van hybride werken en de krappe arbeidsmarkt voor uw medewerkers en uw organisatie. Ook andere aandachtspunten die de productiviteit beïnvloeden worden meegenomen in de meting.

20210915 Banner HCP site pexels photo 3520802 druppel water VQ 250p


Human Capital Performance | diensten voor  vitaal ondernemerschap
Alle diensten van Human Capital Performance (HCP) zijn erop gericht de vitaliteit en leefstijl van uw medewerkers te verbeteren, waardoor de bedrijfsdoelstellingen efficiënter worden behaald. Het VitaliteitQuotiënt meet de individuele vitaliteit van medewerkers. In een interview wordt uitgevraagd op enkele antwoorden van deze vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst (VQ) en het interview leiden tot een individueel advies.

Met de gecombineerde data van alle medewerkers wordt een beeld van de vitaliteit per afdeling, locatie of de gehele organisatie verkregen. Duidelijk wordt wat goed gaat en wat kan worden verbeterd. Binnen 2-4 weken ontvangt u een (initieel) HCP-adviesrapport met daarin de meetresultaten en aanbevelingen voor verbetering van de vitaliteit van uw medewerkers, van één of meer afdelingen, locatie(s) en/of uw gehele organisatie. Kiest u daarna voor een volledig HCP-traject (3-4 maanden), worden de kosten van het (initiële) HCP-adviesrapport in mindering gebracht.

HCP Consultancy Network | voor en door zelfstandige professionals
Onze organisatie bestaat uit zelfstandige professionals die gezamenlijk een regionaal netwerk vormen. Deze hooggekwalificeerde HCP-partners zijn allen opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland en hebben brede kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Zij werken onder licentie, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. HCP Consultancy Network is daarom de juiste organisatie om samen met u vitaal ondernemerschap te realiseren.

Kennismaken
Wilt u meer over het HCP-concept lezen, download dan onze brochure door op onderstaande afbeelding te klikken. Gelijk kennismaken? Bel of mail met Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.20210915 Brochure HCP DEF pexels photo 1935854
Human Capital Performance en HCP Consultancy is een concept van Vitaliteit Groep Nederland BV