20220101 Hybride dienstverlening HCP pexels photo 8386434 future VQ app site 004

HCP
| Human Capital Performance | 
omdat 
verandering veerkracht en weerbaarheid vraagt
Human Capital Performance | vitaliteit is meetbaar binnen elke organisatie
Werkgevers en werknemers hebben te maken met veel veranderingen, al of niet veroorzaakt door corona. Zoals de vraag: "Word thuiswerken de norm?"

Deze veranderingen kunnen tot onrust of stress leiden, dat ten koste gaat van de vitaliteit van de werknemers en dus van de organisatie als geheel. Door periodiek de individuele en collectieve vitaliteit te meten, kan vroegtijdig worden ingegrepen en krijgt en/of houdt u uw medewerkers en uw organisatie gezond.


Wat is vitaliteit en hoe wordt dit gemeten?
Onze organisatie hanteert de volgende definitie:

Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de
kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk

Vitaliteit wordt gemeten met een digitale vragenlijst, waarmee een VitaliteitQuotiënt (VQ) wordt berekend. Onder andere de oorzaken van een (té) hoog werkverzuim, de effecten van hybride werken en de krappe arbeidsmarkt worden gemonitord. Daarnaast worden duurzame inzetbaarheid en werktevredenheid meegenomen in de meting. Het VQ is vergelijkbaar met andere algemeen bekende quotiënten, zoals het IQ, EQ en SQ. 

Home GCP pexels photo 4051137 werk bespreking 2 vrouwen


Human Capital Performance | van individueel meten naar een collectief beeld
Een vitale organisatie behaalt de bedrijfsdoelstellingen efficiënter. Het concept Human Capital Performance (HCP) is er dan ook op gericht de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren én daarmee die van de gehele organisatie.  

Het VitaliteitQuotiënt geeft de individuele vitaliteit van medewerkers weer. In een interview wordt uitgevraagd op enkele antwoorden van de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst (VQ) en het interview leiden tot een individueel advies.


Met de gecombineerde data van alle medewerkers wordt een beeld van de vitaliteit per afdeling, locatie of de gehele organisatie verkregen. Dit beeld wordt verwoord in een HCP-rapport met aanbevelingen. Duidelijk wordt wat goed gaat en wat en hoe kan worden verbeterd. 

HCP Consultancy Network | voor en door zelfstandige professionals
Onze organisatie bestaat uit zelfstandige professionals die gezamenlijk een regionaal netwerk vormen: HCP Consultancy Network. Deze hooggekwalificeerde HCP-partners hebben brede kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Na specifieke opleiding door Vitaliteit Groep Nederland werken zij onder licentie, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. 

Human Capital Performance is uniek, doordat zowel ons concept als de begeleiding of behandeling van individuele en/of groepen van medewerkers wordt uitgevoerd door één organisatie: HCP Consultancy Network

Onze diensten worden hybride uitgevoerd (digitaal en in fysieke aanwezigheid). Afhankelijk van de grootte van uw organisatie geeft een HCP-adviesrapport in 2-4 weken een beeld van de vitaliteit van uw medewerkers en uw organisatie als geheel en wordt duidelijk wat een HCP-traject (3-4 maanden) voor uw organisatie betekent.  


Kennismaken
Nieuwsgierig geworden naar ons concept? Download onze HCP-brochure "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid" (klik op onderstaande afbeelding).

Meteen kennismaken? Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.Banner format lang pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol 960p tekst 2E
HCP Consultancy Network & Human Capital Performance | cocnepten van Vitaliteit Groep Nederland BV