20210314 Banner pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol basis LinkedIn V2

Human Capital Performance | HCP Actueel en Reflectie 
Gepubliceerd 21.03.2021 | Auteur: Martin Jan Melinga

Hoe vitaal komen wij de coronacrisis uit?
Het VitaliteitQuotient (VQ) biedt perspectief voor iedereen | Het (VQ) voor vitaal ondernemerschap.

Elke dag bereiken ons geluiden van werkgevers en werknemers die niet meer weten hoe ze verder kunnen. Bestaat mijn onderneming nog wel na de coronacrisis? Behoud ik mijn baan (werknemer)? Hoe lang moet ik nog thuiswerken (werknemer)? En: hoe kan ik mijn organisatie blijven draaien als het grootste deel van mijn medewerkers (verplicht) thuis zit? Maar vooral: wanneer kunnen we terug naar ‘het normaal van voor de coronacrisis’?

Veel vragen, weinig antwoorden, gewoonweg omdat bijna niemand weet wat de koers in 2021 gaat worden, terwijl de derde maand van het jaar al halverwege is. De kwartaalcijfers komen er aan en normaal gesproken past een ondernemer zijn beleid nu aan, aan de hand van de gerealiseerde cijfers. Niets is echter normaal op dit moment.

Het goede nieuws is dat er wel een mogelijkheid is om meer antwoorden te krijgen. Hoe? Vitaal ondernemerschap biedt perspectief door het VitaliteitQuotiënt (VQ).Vitaal ondernemerschap biedt perspectief
In 2016 ontwikkelde Vitaliteit Groep Nederland na jaren van research het VitaliteitQuotiënt (VQ). Vergelijkbaar met het IQ, maar in plaats van intelligentie, wordt met het VQ gemeten op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Deze drie beïnvloeden elkaar dagelijks positief en negatief en vormen een drie-eenheid. Het IQ is (redelijk) stabiel en weinig te beïnvloeden. Het goede nieuws is dat het VQ wél is te beïnvloeden.

Met behulp van het VQ kan, tijdens en na de coronacrisis, uw leefstijl en vitaliteit verbeteren en daardoor uw mentale en fysieke gezondheid. Meer dan door gezond eten en meer bewegen. Onze definitie:

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk"


Banner HCP Intro artikel 14 03 2021 nieuwe pexels photo 2893687 perspectief toekomst2

Kwaliteit van leven optimaliseren
Tijdens deze coranacrisis is gebleken dat ons leven kwetsbaar is, het zo maar rigoureus kan veranderen en dat het lijkt alsof wij er geen invloed op hebben. Met het VQ kunt u die kwaliteit van leven optimaliseren. Hoe? Doe de verkorte gratis VQ-test om een idee te krijgen.

Wanneer u de test heeft gedaan en u laat de test bij al uw medewerkers afnemen, krijgt u een totaalbeeld, op 3 hoofdgebieden (mentaal, fysiek en omgeving) en 11 leefgebieden, voor uw gehele organisatie. Met de resultaten kunt u nu al (preventief) de leefstijl, vitaliteit en gezondheid van uzelf, uw medewerkers, en dus uw organisatie, verbeteren en behouden, waardoor uw medewerkers en organisatie vitaal uit de coronacrisis komen. Hoe?

Door de introductie van een nieuwe tool voor het MKB tot 250 medewerkers: Human Capital Performance, een nieuwe businessunit van Vitaliteit Groep Nederland voor de zakelijk markt.Introductie Human Capital Performance
Ook Vitaliteit Groep Nederland is getroffen door de coronacrisis. Bijna alle plannen van het eerste kwartaal van 2020 gingen door de coronacrisis in rook op. Wij konden onder andere geen opleidingen meer verzorgen, de corebusiness van de Vitaliteit Groep. Deze tegenslag hebben wij omgebogen en de tijd genomen om Human Capital Performance te ontwikkelen. Een tool voor vitaal ondernemerschap.

Met het oog op Leefstijl Gezondheid(szorg) heeft Vitaliteit Groep het VQ ontwikkeld voor iedere (individuele) Nederlander In 2020 is van de single-user versie van het VQ een multi-user versie gemaakt: VQ-analyse.

Bij een VQ-analyse vult iedere werknemer de digitale vragenlijst VQ in en krijgt een individueel interview. De hiermee beschikbaar gekomen data wordt door één van onze Vitaliteit Consultants gecombineerd. Aan de hand van een analyse van de gecombineerde data schrijft hij/zij een adviesrapport waarmee uw organisatie kan werken aan verbetering van de vitaliteit en gezondheid van medewerkers en dus uw organisatie.

Alle processen binnen HCP worden coronaproof aangeboden.

HCP actueel en reflectie pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol smalle banner V1


Een kosteloos HCP-adviesrapport is de start

De start van elk Human Capital Performance traject begint bij het HCP-adviesrapport. Dit rapport geeft u binnen twee weken inzicht in de vitaliteit en gezondheid van uw organisatie.

Voorafgaand aan een HCP-adviesrapport heeft één van onze Vitaliteit Consultants gesprekken met directie, leidinggevende en medewerkers. Alle medewerkers vullen de digitale VQ-vragenlijst in, waarna een aantal van uw medewerkers wordt geïnterviewd volgens het VQ-concept. 

Naar aanleiding van het HCP-adviesrapport beslist u of u een aanvullend HCP-traject wilt. Besluit tot een traject binnen Human Capital Performance, worden de kosten van het HCP-adviesrapport in mindering gebracht op de prijs van het door u gekozen HCP-traject. De trajecten binnen Human Capital Performance bieden perspectief en een vitale exit-strategie uit de coronacrisis. Ook tijdens de crisis!
 
Op www.humancapitalperformance.nl leest u meer over onze diensten. U kunt ook de pdf-brochure downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Of u maakt een (coronaproof) afspraak met Martin Jan Melinga, directeur Human Capital Performance. Check onze contactpagina voor meer informatie.


20210321 Banner Brochure werkgevers smal pexels photo 3760093 man werk achter glas cool

 

Human Capital Performance | partner in vitaal ondernemerschap
onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV | www.vitaliteitgroep.nl