20211010 HCP site werkgevers pexels photo 1024248 workplace werken mensen hal gebouw

HCP | Human Capital Performance
concept voor een vitale organisatie | voor werkgevers én werknemersVitaliteit speelt een grote rol bij verandering
Op de arbeidsmarkt is veel veranderd, zowel voor werkgevers als werknemers. De reden voor HCP Consultancy Network om niet alleen werkgevers, maar ook werknemers tot haar doelgroep te rekenen. 
Aanpassing aan de veranderde arbeidsomstandigheden vraagt veel van organisaties. Een goede leefstijl van uw medewerkers, ondersteund door de organisatie, leidt tot optimale gezondheid van medewerkers en daarmee uw organisatie. 

Omgaan met veranderingen vraagt veerkracht en weerbaarheid

Eén van de recente veranderingen is hybride werken, dat de nieuwe norm lijkt te zijn. Dit vraagt mentale veerkracht en weerbaarheid, ofwel vitaliteit, van werkgevers en werknemers. De ene werknemer zou het liefst alle uren thuiswerken en presteert net zo goed of zelfs beter, terwijl een andere werknemer het contact met collega´s mist. De klap op de schouders, een handdruk of in fysieke aanwezigheid een gesprek voeren, al of niet over het werk.

Vitaliteit speelt een grote rol bij verandering

Aanpassing aan de veranderde arbeidsomstandigheden vraagt veel van de vitaliteit binnen organisaties. Een goede leef- en werkstijl van uw medewerkers, ondersteund door de organisatie, leidt tot optimale vitaliteit van medewerkers en daarmee de productiviteit in uw organisatie. Vitale medewerkers kunnen zich beter aanpassen aan veranderde omstandigheden en zijn daarnaast productiever

20210701 HCP concept inzicht pexels photo 3183153 hcp advies

HCP biedt inzicht en bewustzijn in de organisatie
De HCP-dienstverlening leidt bij werkgever en werknemers tot beter inzicht in hun individuele en collectieve vitaliteit. Daarnaast wordt meer bewustzijn gecreëerd, waardoor de leefstijl verbetert en vitaliteit wordt verankerd bij medewerkers en de organisatie als geheel. Een win-winsituatie.

Door de meting van de individuele en collectieve vitaliteit kan onze dienstverlening worden ingezet op de specifieke aandachtspunten die spelen bij individuele of meerdere medewerkers. De diensten kunnen onder andere bestaan uit individuele begeleiding, groepscoaching en/of maatwerktrainingen.


Human Capital Performance start met een gesprek en ons adviesrapport

De eerste stap om tot een HCP-traject te komen is een gesprek met onze Vitaliteit Consultant. Hij bespreekt met u uw huidige situatie, uw doelstellingen en aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te realiseren. Meestal zal hij of zij u adviseren om eerst te kiezen voor een globaal advies middels een adviesrapport. Financieel aantrekkelijk en snel.


HCP-concept downloaden of een afspraak maken

Ons volledige concept is beschreven in een document dat u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken of lees verder bij HCP-concept.

Wij maken ook graag een afspraak bij u op locatie om persoonlijk ons concept toe te lichten. 
Onze Vitaliteit Consultant gaat graag met u in gesprek. HCP concept download pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol 960p


Human Capital Performance en HCP Consultancy is een concept van Vitaliteit Groep Nederland BV