20211010 HCP Werkgevers pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol 960x400p

HCP | Human Capital Performance
individueel meten geeft collectief beeld | concept voor een duurzaam vitale organisatie Human Capital Performance - optimalisatie vitaliteit bij werkgevers én werknemers

Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. De individuele vitaliteit wordt verkregen nadat iedere werknemer de MFO-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast geven de data een indicatie van de (werk)tevredenheid van de medewerkers en de duurzame inzetbaarheid.

Wanneer de data van alle medewerkers (inclusief leidinggevenden, directie etc.) zijn verzameld, worden deze collectieve data binnen de hoofd- en deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (VQ) met elkaar vergeleken. Hiermee ontstaat een beeld van de vitaliteit van de gehele organisatie. De data kunnen ook per afdeling of locatie worden vergeleken. Desgewenst kunnen vergelijkingen met andere parameters worden toegevoegd.

Het resultaat van deze VQ-analyse is de basis voor een uitgebreid HCP-trajectrapport voor de werkgever, waarin aandachtspunten worden gedefinieerd en aanbevelingen voor verbetering van de vitaliteit van de organisatie zijn opgenomen.

Door de meting van de individuele en collectieve vitaliteit kan onze dienstverlening worden ingezet op de specifieke aandachtspunten die spelen bij individuele of meerdere medewerkers. De diensten kunnen onder andere bestaan uit individuele begeleiding, groepscoaching en/of maatwerktrainingen.

Klik voor meer informatie over het VitaliteitQuotient op onderstaande afbeelding
20211010 Banner HCP site VQ app pexel drops of water water nature liquid 40784 V1


Ons concept start met een gesprek en ons adviesrapport

De eerste stap om tot een HCP-traject te komen is een gesprek met onze Vitaliteit Consultant. Hij bespreekt met u uw huidige situatie, uw doelstellingen en aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te realiseren. Meestal zal hij of zij u adviseren om eerst te kiezen voor een globaal advies middels een adviesrapport. Financieel aantrekkelijk en snel.

HCP-adviesrapport
Met dit adviesrapport krijgt u binnen 2-4 weken inzicht in de huidige vitaliteit van uw organisatie en uw medewerkers en wordt duidelijk wat een HCP-traject uw organisatie brengt. De kosten van een adviesrapport bedragen ongeveer 10% van een HCP-traject.

Uw financiële voordeel: wanneer u alsnog kiest voor een traject, worden de kosten van ons adviesrapport in mindering gebracht op de trajectprijs. Een deel van het voorwerk is dan al gedaan. Neemt u verder geen HCP-dienst af (bijvoorbeeld uit kostenoverweging), dan is een eerste inzicht in de vitaliteit van de organisatie verkregen en een lijntje naar de toekomst gelegd, wanneer er bijvoorbeeld wél budget is.


Voorbeeld | Bij een organisatie van 100 werknemers is voor een HCP-adviesrapport gemiddeld 40 uur actieve research binnen de organisatie nodig, inclusief de afnames van de VQ-testen en interviews bij 10-15% van de werknemers (gemiddeld 2,5 uur p.p.) en schrijven van het HCP-adviesrapport. De totaalkosten hiervan bedragen € 5.000, - (exclusief btw), ofwel:€ 50,- per medewerker.Concept downloaden of een afspraak maken

Ons volledige concept is beschreven in een document dat u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wij maken ook graag een afspraak bij u op locatie om persoonlijk ons concept toe te lichten. Onze Vitaliteit Consultant gaat graag met u in gesprek. 


HCP concept download pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol 960p


Human Capital Performance en HCP Consultancy is een concept van Vitaliteit Groep Nederland BV