20220301 HCP vitale dienstverlening pexels photo 1935854 V3

HCP
| Human Capital Performance

concept voor een duurzaam vitale organisatie | individueel meten geeft collectief beeldHuman Capital Performance - optimalisatie vitaliteit bij werknemers en de gehele organisatie

Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. Human Capital Performance is een unieke en universele screeningtool voor vitaliteit, welzijn en gezondheid op basis van het VitaliteitQuotiënt (VQ).

Deze screening geeft individuele resultaten én een collectief beeld van de gehele organisatie. Aan de hand van deze metingen kan zowel individueel als collectief begeleiding worden geboden om vitaliteit, welzijn en gezondheid van uw medewerkers én uw organisatie te verbeteren.

Inzage in de vitaliteit van uw organisatie start met een gesprek en ons adviesrapport

De eerste stap is een gesprek met onze Vitaliteit Consultant. Hij bespreekt met u uw huidige situatie, uw doelstellingen en aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te realiseren. Meestal zal hij of zij u adviseren om eerst te kiezen voor een globaal advies middels een adviesrapport. Financieel aantrekkelijk en snel.

HCP-adviesrapport
Met dit adviesrapport krijgt u binnen 2-4 weken inzicht in de huidige vitaliteit van uw organisatie en uw medewerkers en wordt duidelijk wat een HCP-traject uw organisatie brengt. De kosten van een adviesrapport bedragen ongeveer 10% van een HCP-traject.

Uw financiële voordeel: wanneer u alsnog kiest voor een traject, worden de kosten van ons adviesrapport in mindering gebracht op de trajectprijs. Een deel van het voorwerk is dan al gedaan. Neemt u verder geen HCP-dienst af (bijvoorbeeld uit kostenoverweging), dan is een eerste inzicht in de vitaliteit van de organisatie verkregen en een lijntje naar de toekomst gelegd, wanneer er bijvoorbeeld wél budget is.


Voorbeeld | Bij een organisatie van 100 werknemers is voor een HCP-adviesrapport gemiddeld 40 uur actieve research binnen de organisatie nodig, inclusief de afnames van de VQ-testen en interviews bij 10-15% van de werknemers (gemiddeld 2,5 uur p.p.) en schrijven van het HCP-adviesrapport. De totaalkosten hiervan bedragen € 5.000, - (exclusief btw), ofwel: € 50,- per medewerker.


 

20210701 HCP Diensten pexels photo 3183153 hcp advies

Onze werkwijze: van individueel meten naar collectief beeld

De individuele vitaliteit wordt verkregen nadat iedere werknemer de MFO-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast geven de data een indicatie van de (werk)tevredenheid van de medewerkers en de duurzame inzetbaarheid.


Wanneer de (geanonimiseerde) data van alle medewerkers (inclusief leidinggevenden, directie etc.) zijn verzameld, worden deze collectieve data binnen de hoofd- en deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (VQ) met elkaar vergeleken. Hierdoor ontstaat een beeld van de vitaliteit van de gehele organisatie. De data kunnen ook per afdeling of locatie worden vergeleken. Desgewenst kunnen vergelijkingen met andere parameters worden toegevoegd.

Het resultaat van deze VQ-analyse is de basis voor een uitgebreid HCP-trajectrapport voor de werkgever, waarin aandachtspunten worden gedefinieerd en aanbevelingen voor verbetering van de vitaliteit van de organisatie zijn opgenomen.

Door de meting van de individuele en collectieve vitaliteit kan onze dienstverlening worden ingezet op de specifieke aandachtspunten die spelen bij individuele of meerdere medewerkers. De diensten kunnen onder andere bestaan uit individuele begeleiding, groepscoaching en/of maatwerktrainingen.

Kennismaken
Wilt u ook weten hoe uw organisatie en uw medewerkers ervoor staan qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid? Download onze brochure "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid" (klik op onderstaande afbeelding).

Meteen kennismaken? Bel of mail Martin Jan Melinga, directeur HCP Consultancy Network.


20220501 Banner Brochure werkgevers pexels photo 1935854 Medewerkers grootste kapitaal