20210701 HCP Diensten pexels photo 5673489 hcp advies gesprek

HCP | Human Capital Performance
concept voor een vitale organisatie | voor werkgevers én werknemersVitaliteit speelt een grote rol bij verandering
Op de arbeidsmarkt is veel veranderd, ook zonder corona. De veranderingen hebben invloed op zowel werkgevers als werknemers. De reden voor HCP Consultancy Network om niet alleen werkgevers, maar ook werknemers tot haar doelgroep te rekenen. 
Aanpassing aan de veranderde arbeidsomstandigheden vraagt veel van de vitaliteit binnen organisaties. Een goede leefstijl van uw medewerkers, ondersteund door de organisatie, leidt tot optimale gezondheid van medewerkers en daarmee uw organisatie. 


Concept Human Capital Performance - Individueel meten geeft collectief beeld
Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. De individuele vitaliteit wordt verkregen nadat iedere werknemer de VQ-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast geven de data een indicatie van de tevredenheid van de medewerker over collega’s  en de werkgever. 


Wanneer de data van alle medewerkers zijn verzameld, worden deze collectieve data binnen de hoofd- en deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (VQ) met elkaar vergeleken. Hiermee ontstaat een beeld van de vitaliteit van de gehele organisatie. De data kunnen ook per afdeling of locatie worden vergeleken. Desgewenst kunnen vergelijkingen met andere parameters worden toegevoegd.

HCP biedt inzicht en bewustzijn in de organisatie
Door de meting van de individuele en collectieve vitaliteit kan onze dienstverlening worden ingezet op de specifieke aandachtspunten die spelen bij individuele of meerdere medewerkers. De diensten kunnen onder andere bestaan uit individuele begeleiding, groepscoaching en/of maatwerktrainingen. Inzicht en bewustzijn zijn twee elementen die als een rode draad door de organisatie lopen. Door HCP-dienstverlening krijgen werkgever en werknemers meer inzicht in hun individuele en collectieve vitaliteit. Daarnaast wordt meer bewustzijn gecreëerd, waardoor de leefstijl verbetert en vitaliteit wordt verankerd bij medewerkers en de organisatie als geheel. Een win-winsituatie.

20210701 HCP concept inzicht pexels photo 3183153 hcp advies


Ons concept start met een gesprek en ons adviesrapport

De eerste stap om tot een HCP-traject te komen is een gesprek met onze Vitaliteit Consultant. Hij bespreekt met u uw huidige situatie, uw doelstellingen en aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te realiseren. Meestal zal hij of zij u adviseren om eerst te kiezen voor een globaal advies middels een adviesrapport. Financieel aantrekkelijk en snel.

HCP-adviesrapport
Met dit adviesrapport krijgt u binnen 2-4 weken inzicht in de huidige vitaliteit van uw organisatie en uw medewerkers en wordt duidelijk wat een HCP-traject uw organisatie brengt. De kosten van een adviesrapport bedragen ongeveer 10% van een HCP-traject.

Uw financiële voordeel: wanneer u alsnog kiest voor een traject, worden de kosten van ons adviesrapport in mindering gebracht op de trajectprijs. Een deel van het voorwerk is dan al gedaan. Neemt u verder geen HCP-dienst af (bijvoorbeeld uit kostenoverweging), dan is een eerste inzicht in de vitaliteit van de organisatie verkregen en een lijntje naar de toekomst gelegd, wanneer er bijvoorbeeld wél budget is.


Voorbeeld | Bij een organisatie van bijvoorbeeld 100 werknemers is voor een HCP-adviesrapport gemiddeld 40 uur actieve research binnen de organisatie nodig, inclusief de afnames van de VQ-testen en interviews bij 10-15% van de werknemers (gemiddeld 2,5 uur p.p.) en schrijven van het HCP-adviesrapport. De totaalkosten hiervan bedragen € 5.000, - (exclusief btw), ofwel:€ 50,- per medewerker.Concept downloaden of een afspraak maken

Ons volledige concept is beschreven in een document dat u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wij maken ook graag een afspraak bij u op locatie om persoonlijk ons concept toe te lichten. Onze Vitaliteit Consultant gaat graag met u in gesprek. 


20210701 Banner concept HCP pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol versie001


Human Capital Performance en HCP Consultancy is een concept van Vitaliteit Groep Nederland BV