20210701 Home Page HCP hybride pexels photo 3861969 960x400 vrouw data nullen en enen mens

HCP | Human Capital Performance
hybride dienstverlening door het VitaliteitQuotient en de VQ-app
Onze dienstverlening is hybride, doordat naast digitale elementen, zoals een app, de inbreng van onze professionals minstens zo belangrijk is. De VQ-vragenlijst wordt digitaal ingevuld, maar voor het vraaggesprek is live face-to-face noodzakelijk. Tijdens het VQ-interview is bijvoorbeeld observatie essentieel en tijdens (beeld)bellen gaat veel verloren. Human Capital Performance is mensenwerk met complementaire, digitale dienstverlening.
Het VitaliteitQuotiënt en de VQ-app
Het VQ is een uniek en universeel instrument dat wordt gebruikt om de mentale en fysieke vitaliteit en de gevolgen van omgevingsfactoren te meten. Het resultaat wordt weergegeven in een quotiënt. Het VQ is vergelijkbaar met andere quotiënten zoals het IQ, EQ en SQ, die inmiddels algemeen worden toegepast. 
20210404 Brochure opleiding HCP Beeldmerk VQ basis HCP origineel blauw MFO deel4
Het VQ is in 2014 ontwikkeld als single-user versie voor individuele cliënten van zelfstandige coaches. In 2020 werd de multi-user versie geïntroduceerd.

Door middel van uitgekiende software is het mogelijk de alle data van alle individuen met elkaar te vergelijken en te analyseren. 
In de VQ-app worden de VQ-vragenlijsten en de gewogen antwoordscores verwerkt.

Deze app heeft een front-office (bestemd voor degene die de vragenlijst invult) en een backoffice. Data uit de backoffice zijn voor onze organisatie, de Vitaliteit Consultant en VQ Experts. Deze backofficedata kunnen (deels) beschikbaar zijn voor andere professionals, zoals huisarts, coach en onze externe HCP-partners.

De VQ-app is beschikbaar vanaf eind 2021, is AVG-proof en 
speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en de realisatie van een blijvend vitale organisatie.
Preventieve nazorg met de VQ-app
HCP-nazorg is geen op zichzelf staande dienst en kan alleen worden verleend nadat een HCP-traject, in welke vorm dan ook, binnen uw organisatie is uitgevoerd. Onze nazorg is preventie in optima forma, waarbij het gebruik van de VQ-app essentieel is. Medewerkers vullen bij veranderde omstandigheden/belangrijke gebeurtenissen, maar in ieder geval periodiek, de VQ-vragenlijst in en kunnen uiterlijk binnen 24 uur contact met hun persoonlijke VQ Expert hebben.

HCP-nazorg is uniek in Nederland en de ideale methode om duurzame inzetbaarheid voor uw medewerkers te optimaliseren. Door de unieke VQ-app heeft de werknemer regie over zijn of haar eigen situatie, zowel qua werk als privé.

Door de implementatie van het concept Human Capital Performance met de VQ-app wordt inzicht gegeven in de individuele vitaliteit van medewerkers en de collectieve vitaliteit van de organisatie. Door HCP-diensten worden medewerkers zich bewust dat vitaliteit, leefstijl en gezondheid belangrijk zijn voor ons functioneren. En passant wordt duurzame inzetbaarheid gerealiseerd en gemonitord door de VQ-app, waardoor een organisatie als geheel beter functioneert.

Concept downloaden of een afspraak maken

Ons volledige concept is beschreven in een document dat u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wij maken ook graag een afspraak bij u op locatie om persoonlijk ons concept toe te lichten. Onze Vitaliteit Consultant gaat graag met u in gesprek. 


20210701 Banner concept HCP pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol versie001


Human Capital Performance en HCP Consultancy is een concept van Vitaliteit Groep Nederland BV