Basis HCP5 pexels photo 714698 kennis Emc2 vrouw TEKST04Kennis- en opleidingsinstituut | op basis van het VitaliteitQuotiëntInnovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten. De ondernemers achter Human Capital Performance houden zich al 25 jaar bezig met innovatief denken, voor en met andere ondernemers. Innovatie is een continu proces dat bij elke organisatie aandacht verdient. Juist met steeds meer nieuwe en bereikbare ontwikkelingen binnen IT, zoals de VQ-app, is innovatie bereikbaar voor elke ondernemer en dus ook voor u.

Begrippen oorzaak en gevolg

Binnen de meeste branches worden begrippen als oorzaak en gevolg logisch benaderd. De coronacrisis is hier een passend voorbeeld van. De coronacrisis is de oorzaak en het feit dat medewerkers thuis moeten werken het gevolg.

Op het vlak van gezondheid van iedere Nederlander, en dus uw werknemer, is dat begrip helaas (nog) niet altijd duidelijk. Daar komt nu verandering in. Met Human Capital Performance werkt u innovatief, met oorzaak en gevolg als uitgangspunt, aan de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers én uw organisatie. Duurzame inzetbaarheid voor iedereen die bij uw organisatie werkt: een win-winsituatie.

20201201 HCP Uitslag VQ hoofdgebieden DEF

 


Korte uitleg: Het VQ van deze, willekeurige, cliënt is 6,5 en daarmee ruim voldoende. Deze cliënt is fysiek vitaal (7,1), op mentaal gebied valt er nog 'winst' te behalen. De factoren betreffende mens & omgeving zijn vergelijkbaar met het gemiddelde. Voor meer informatie, neem contact op met één van onze adviseurs of bekijk de VQ website: www.vitaliteitquotient.nl VitaliteitQuotiënt: opleiding professionals

Vitaliteit Groep Nederland, als kennis- en opleidingsinstituut, verzorgt de opleiding van professionals binnen Human Capital Performance. Kandidaten zijn hbo-geschoolde  (zelfstandige) professionals die werkzaam zijn binnen de 3 hoofdgebieden van het VitaliteitQuotiënt (mentaal, fysiek of omgevingsfactoren). Zij worden opgeleid om te kunnen werken met het VQ (single-user), het unieke en universele intake-instrument. Na opleiding kunnen zij bovenstaande VQ-uitslag beoordelen, analyseren en na het interview een VQ-adviesrapport schrijven.

Basisopleiding VQ Expert | werken met het VQ (single-user)

De VQ Expert is hbo-geschoold en werkt één-op-één met cliënten en dus ook met uw werknemers. De VQ Expert verzorgt het vraaggesprek (interview) van een aantal van uw medewerkers en schrijft het individuele VQ-adviesrapport voor deze medewerkers.

De VQ Expert neemt ook deel aan de nul-training, de afsluitende bijeenkomst en rapporteert aan de Vitaliteit Consultant. De VQ Expert begeleidt ook (waar nodig) uw medewerkers. De opleiding duurt tussen de 2 weken en 3 maanden.

Klik hier voor de pdf met  opleidingsinformatie VQ Expert

20200202 Hoofdfoto Locaties Kennis en opleiding VGNL Basis V2 VQ Kennis

Opleiding Vitaliteit Consultant
| werken met het VQ (multi-user)
De Vitaliteit Consultant heeft de opleidingen VQ Expert e Vitaliteit Consultant succesvol afgerond. Binnen deze specialisatie-opleiding leert de Vitaliteit Consultant te werken met de brede en dynamische omgeving van het collectieve VQ (multi-user), oftewel: de VQ-analyse. Bij een VQ-analyse worden alle data, verkregen uit alle ingevulde individuele VQ-vragenlijsten worden, verzameld en geanalyseerd.

Binnen het HC-eindrapport worden deze data geanalyseerd en vergeleken, bijvoorbeeld met afdelingen en/of locaties van de onderneming, en resulteren in conclusies en doelstellingen ter verbetering van vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw werknemers en uw organisatie. De collectieve cijfers worden gedeeld met de directie van organisaties, de individuele gegevens, volgens AVG, niet.

Klik hier voor de pdf met  opleidingsinformatie Vitaliteit Consultant

Vitaliteit Groep Nederland biedt een uitgebreid assortiment opleidingen, gerelateerd aan het VitaliteitQuotiënt, voor zelfstandig professionals. Graag verwijzen wij u naar ons opleidingsaanbod via de website www.vitaliteitgroep.nl


Opleidingen voor organisaties (incompany)
Human Capital Performance (HCP) richt zich primair op het MKB tot ca. 250 medewerkers. Bij organisaties met meer dan 100 medewerkers zijn vaak HRM functionarissen werkzaam. Binnen deze organisaties kan HCP nog beter worden geborgd via de incompany-opleiding VQ Expert. De HRM medewerkers kunnen daarmee, al of niet samen met de Vitaliteit Consultant, HCP consolideren binnen de organisatie. Oftewel: blijven werken aan verbetering van vitaliteit, leefstijl en gezondheid van medewerkers.

Voor de uitvoer van HCP-trajecten wordt geadviseerd om onze organisatie blijvend te betrekken. HCP kijkt van buitenaf naar uw organisatie, is niet bevooroordeeld en daardoor objectief. 


20210201 HCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop hand DEF HCP5


Human Capital Performance | partner in vitaal ondernemerschap
onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV | www.vitaliteitgroep.nl